Algemene voorwaarden

 1. Werkzaamheden zijn middelenverbintenissen tenzij ander bepaald.
 2. Uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Laattijdigheid geeft geen recht tot opzeggen of schadevergoeding.
 3. Annulering gebeurt per aangetekende brief en geeft van rechtswege, zonder ingebrekestelling, recht op een schadevergoeding van 20% van de contractprijs, behoudens bewijs van hogere schade cfr. art. 1794 BW. In geval van contractuele wanprestatie of verbreking door de aannemer is gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.
 4. Risico geleverde goederen gaat over op de koper vanaf levering.
 5. Aansprakelijkheid van de aannemer, rechtstreeks of onrechtstreeks via medewerkers/onderaannemers, is beperkt tot bedrag van verzekeringspolis bij DVV –Verzekeringen polisnummer 111725994. Max. burgerlijke aansprakelijkheid.: 1 500 000 €. Aannemer kan, buiten de verzekering om, niet worden aangesproken voor hoger bedrag dan dat van de ter discussie staande overeenkomst.
 6. Klachten over betalingen of zichtbare gebreken moet aangetekend gebeuren binnen 8 kalenderdagen na factuur of levering. Gebrek hieraan houdt stilzwijgende aanvaarding in. Betalingen of ingebruikname zijn ook stilzwijgende aanvaardingen.
 7. Alleen werken uit art. 1792 B.W. vallen onder 10 jarige aansprakelijkheid. Voor overige geldt een waarborgtermijn van 1 jaar. Termijnen vangen aan bij voorlopige oplevering.
 8. Betalingen gebeuren contant aan de maatschappelijke zetel. Aannemer heeft recht op een voorschot. Elke op vervaldag onbetaalde schuld geeft van rechtswege, zonder ingebrekestelling recht op 10% interest/jaar en forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom. Wanbetaling geeft recht om de werkzaamheden op te schorten.
 9. Bij onvolledige betaling blijven goederen eigendom van de aannemer.
 10. Belgisch recht is van toepassing. De Belgische rechtbanken van arrondissement Limburg zijn bevoegd.
 11. De nietigheid/ongeldigheid van één clausule geldt alleen voor die clausule.
  
 

HOME

 

OVER ONS

 

AFHAALBALIE

 

REFERENTIES

 

PROMOTIES

 

CONTACT

   
 

VERWARMING

 

SANITAIR

 

BADKAMERRENOVATIE

 

ZONNEBOILER

 

WARMTEPOMPEN

 

VENTILATIE

   
 

Nieuwe showroom:

Thomas Watsonlaan 14
3930 Achel
Tel. 011-40 15 49
 

Openingsuren:

Ma: sluitingsdag
Di-Woe-Do: 18u - 20u
Vrij: 9u - 12u & 13u - 18u
Za: 9u - 12u
Zon: gesloten

   
   


ROYMANS BVBA - BE 0824.815.249


Thomas Watsonlaan 14 - 3930 Achel - Tel. 011-40 15 49 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Disclaimer - Privacy Policy - Algemene voorwaarden


© Copyright 2013 Roymans bvba - RCWebdesign